1.1   Adviseren

Uw beoordeling van uzelf.

Het vermogen om adequate adviesrelaties met management en medewerkers tot stand te brengen en te onderhouden12345
Gaat een relatie aan met de klant, waarbij wederzijdse verwachtingen geexpliciteerd worden.
Stelt heldere schriftelijke, met een analyse onderbouwde, adviezen op ten behoeve van de klant.
Geeft op het juiste moment de juiste informatie over beleid en de consequenties ervan.
Maakt duidelijke afspraken en legt deze vast.
pagina 1 van 4
Klik
1onvoldoende
2matig
3voldoende
4ruim voldoende
5goed
voor de betekenis van de cijfers